Dokument

SNIP 21-01-97 * - Brandskydd av byggnader och konstruktioner
SNIP 21-01-97 * - Brandskydd av byggnader och konstruktioner
Feb 15, 2018

SNIP 21-01-97 * - Brandsäkerhet av byggnader och konstruktioner System styrande dokument inom byggnation byggregler RYSSLAND brandsäk...

SNIP 31-01-2003 - Bostadshus, flerlägenhet
SNIP 31-01-2003 - Bostadshus, flerlägenhet
Feb 16, 2018

4 GENERAL 4,1 Byggande av bostadshus bör utföras på projektet i enlighet med kraven i byggregler och andra juridiska dokument som fastställer...

SNiP 2.03.13-88 - Golv
SNiP 2.03.13-88 - Golv
Feb 12, 2018

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1.Välja golv konstruktiva lösningar bör genomföras på grundval av teknisk-ekonomiska genomförbarheten av beslutet ...

SNiP 2.04.14-88 * - Värmeisolering av utrustning och rörledningar
SNiP 2.04.14-88 * - Värmeisolering av utrustning och rörledningar
Feb 16, 2018

2. Krav för värmeisoleringsaggregat, produkter och material 2,1. Värmeisoleringsstrukturer ska tillhandahållas från följande element: v...

SNiP 2.01.07-85 - Bestämning och registrering av temporära och permanenta belastningar
SNiP 2.01.07-85 - Bestämning och registrering av temporära och permanenta belastningar
Feb 13, 2018

1. Allmänna bestämmelser 1,1.Utformningen bör ta hänsyn till stress som orsakas under byggandet och driften av anläggningar, samt vid tillver...

SNiP 2.01.02-85 * - Brandbestämmelser
SNiP 2.01.02-85 * - Brandbestämmelser
Feb 12, 2018

1. BRAND byggnader, strukturer och brandceller 1,1 *. Byggnader, strukturer och delar av byggnader och sooruzheniy1 isolerade brandväggar ...

SNiP 2.08.02-89 * - Offentliga byggnader och strukturer
SNiP 2.08.02-89 * - Offentliga byggnader och strukturer
Feb 14, 2018

Snip 2.08.02-89 * - Allmäna byggnader och anläggningar byggregler Allmäna byggnader och anläggningar KNIPSA 2.08-02-89 * M...

Ersättning för SNiP 2.08.01-85
Ersättning för SNiP 2.08.01-85
Feb 17, 2018

ersättning att klippa 2.08.01-85 - Manual för utformning av bostadshus. Byggande av bostadshus Central röda fanans orden forskning och Desi...

SNiP 21-02-99 * - Parkering av bilar
SNiP 21-02-99 * - Parkering av bilar
Feb 15, 2018

SNIP 21-02-99 * - parkering system styrande dokument inom byggnation byggregler i Ryska federationen parkeringsplats SNIP 21-0...

SNiP 3.05.03-85 - Termiska nätverk
SNiP 3.05.03-85 - Termiska nätverk
Feb 14, 2018

Snip 3.05.03-85 - Den termiska nätverksbestämmelser bygg THERMAL NETWORK KNIPSA 3.05.03-85 USSR statliga kommitt...