Pomiar uziemienia: kto prowadzi

click fraud protection

Autor:

Szef i redaktor naczelny serwisu, autor artykułów.

Staż pracy 5 lat.

Specjaliści Energoservice na bazie własnej laboratorium elektrotechniczne przeprowadzać testy sprzętu elektrycznego o dowolnej złożoności. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli mieszkających w mieszkaniach lub domach prywatnych, pracownicy przedsiębiorstw muszą zainstalować uziemienie ochronne. Ważna jest nie tylko prawidłowa instalacja sprzętu, ale także uważne monitorowanie jego stanu i wydajności, przestrzeganie wymagań eksploatacyjnych oraz okresowa kontrola stanu technicznego. Koszt prac zależy od wielkości instalacji elektrycznych, okresu eksploatacji, warunków klimatycznych i szeregu innych czynników. Zalecamy zamówienie pomiaru uziemienia na oficjalnej stronie internetowej naszej firmy Energoservice.

Pomiar uziemienia

Urządzenia uziemiające mają na celu zmniejszenie ryzyka porażenia prądem osoby w przypadku wystąpienia takiego napięcia na sprzęcie. Faktem jest, że ludzkie ciało jest dobrym przewodnikiem, a jego rezystancja wynosi 1000 omów. Aby energia elektryczna trafiła do ziemi, wymagany jest mniejszy opór. Zgodnie z wymogami prawnymi wartość ta nie powinna przekraczać 4 omów.

Sprzęt w produkcji musi w pełni spełniać swoje funkcje. W tym celu ważne jest przeprowadzanie okresowych i obowiązkowych badań systemu ochrony za pomocą pomiarów. Pomiary wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia - multimetru. Jeżeli system pracuje normalnie, to w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej prąd trafi do ziemi przewodem uziemiającym.

Nawet przy starannej obsłudze systemów nie da się uniknąć negatywnych zmian. Na powierzchniach metalowych tworzy się warstewka tlenku. Wynika to z faktu, że sprzęt ma stały kontakt z glebą i aktywnymi chemikaliami, co prowadzi do korozji metalu. Korozja zakłóca normalny kontakt elektryczny. Im bardziej powierzchnia jest zajęta przez korozję, tym niższa staje się przewodność elektryczna.

Specjaliści Energoserwisu są gotowi do wykonania testów obwodu masy w laboratorium, a także sprawdzenia rezystancji pętli. Badania te określą rzeczywisty stan sprzętu w czasie testu. W ramach tego procesu ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad i metodyki pomiaru. Wykonywanie takich manipulacji może być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych specjalistów posiadających specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia do pracy ze sprzętem elektrycznym.

W ramach badań specjaliści naszej firmy wykonują pełen zakres czynności. Badania rozpoczynają się od oględzin. Co pół roku specjalista musi zbadać urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, zabrudzeń, utlenienia styków, korozji. Wszystkie wykryte niedociągnięcia muszą być odnotowane w paszporcie urządzenia technicznego.

Rozpoczynamy pracę od razu po podpisaniu formalnej umowy z naszym klientem. Zespół jedzie na miejsce i realizuje badania na miejscu, a następnie badania laboratoryjne. Po zakończeniu prac sporządzany jest szczegółowy raport techniczny z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji sprzętu.

Opublikowano 07.09.2023 Zaktualizowano 27.07.2023 przez Użytkownik Aleksander (administrator)

instagram viewer