Párhuzamos rezonancia: megértés, számítások és alkalmazások az elektrotechnikában

click fraud protection

Szerző:

Az elektronika és a hozzá kapcsolódó folyamatok tanulmányozásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni egy olyan fontos fogalmat, mint az áramrezonancia. Ez a fizikai jelenség az elektronika mellett számos területen talált alkalmazást, beleértve az elektrotechnikát, sőt az orvostudományt is.

Mivel az aktuális rezonanciát aktívan használják a mindennapi életben, annak jellemzőinek és előfordulási elveinek megértése és alkalmazási területei nemcsak a szakemberek számára szükségesek, hanem mindenkinek, akit érdekel ez a téma, és aki ezzel kapcsolatosan dolgozik területeken.

Tartalom:

 • Definíció és fizikai jelentés
 • A párhuzamos hurokrezonancia alapjai
 • A rezonancia jelenségének elemzése párhuzamos áramkörben
 • Rezonanciaáramok képletei és számításai
 • Párhuzamos és soros rezonancia összehasonlítása
 • A párhuzamos áramrezonancia előfordulásának különbségei és feltételei
 • Sorozat és párhuzamos rezonancia gyakorlati alkalmazása
 • Az áramrezonancia gyakorlati szempontjai párhuzamos oszcilláló áramkörben
 • Áramkör beállítási módszerek
 • Rezonanciakapacitás és induktivitás számítása
 • Felhasználási területek
 • Ipari és technológiai alkalmazások
 • Távközlés és rádiótechnika
 • A jelenség jelentősége a modern elektronika és elektrotechnika számára
 • Következtetés

Definíció és fizikai jelentés

Az áramrezonancia olyan fizikai jelenség, amelyet az jellemez, hogy az áramkörben az áram eléri a maximális értékét egy bizonyos frekvenciájú váltakozó áram jelenlétében. Ez a jelenség csak váltakozó áramú áramkörben lehetséges, mivel a rezonanciát okozó kötelező elemek a kapacitás és az induktivitás, azonos frekvenciára hangolva.

A jelenség fizikai jelentése világossá válik, ha figyelembe vesszük a folyamat energetikai oldalát. A rezonancia akkor következik be, amikor a tekercs mágneses mezőjében tárolt energia egyenlővé válik a kondenzátor elektromos mezőjének energiájával. Ebben az esetben a rezgések ellentétes fázisúak, aminek következtében energiacsere történik.

Az áramrezonancia alkalmazási területei

A párhuzamos hurokrezonancia alapjai

Párhuzamos oszcillációs áramkörben vagy rlc áramkörben fellépő rezonanciát párhuzamosnak tekintjük. A párhuzamos áramkör 3 fő elemet tartalmaz: r az ellenállást, az l az induktivitást, a c pedig a kapacitást. Mindegyik elem fontos szerepet játszik a rezonancia létrehozásában.

A fő feltétel, amely mellett az oszcillációs áramkör rezonanciába lép, az XL = XC egyenlőség létrehozása. Ebben az esetben az oszcillációs áramkör váltakozó árammal szembeni ellenállása jelentősen megnő, azaz rezonancia-ellenállás jelenik meg, amelyet az R res = L / CR képlet fejez ki.

A rezonancia jelenségének elemzése párhuzamos áramkörben

Párhuzamos áramkörben rezonancia lép fel, amikor a gyakran rákapcsolt feszültség, a tekercs induktivitása vagy a kondenzátor kapacitása megváltozik. Ebben az esetben a rezonancia létrehozásához szükséges szögfrekvencia értékét a v (0) = 1/√LC képlet határozza meg.

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a reaktancia nulla, és az egyenértékű ellenállás aktiválódik. Ebben az esetben a bemeneti feszültség és az áram fázisban van. Ez a rezonancia, és a bemutatott kapcsolat válik létrejöttének fő feltételévé.

Rezonanciaáramok képletei és számításai

Számos jól ismert képlet létezik elemzésre és számításra, amelyek mindegyike egy adott jellemző meghatározására irányul.

Három alapképlet:

 • A rezonanciafrekvenciát meghatározó képlet: fres = 1 / (2π√LC);

Itt a fres a hertzben kifejezett rezonanciafrekvenciát jelenti, π a 3,14... értékkel egyenlő matematikai állandó, L az induktivitás, C pedig az elektromos áramkör kapacitása.

párhuzamos áramköri rezonancia
 • Az áramok amplitúdójának meghatározására szolgáló képlet: Ires = Ui / (ωL);

Itt Ires az áramok amplitúdója amperben kifejezve, Uya a fázisváltó kútfeszültsége, ω a szögfrekvencia (2πf), L pedig az induktivitás.

párhuzamos áramköri rezonancia
 • A rezonancia aktív ellenállásának kiszámításának képlete: Ract = Uya / Ires.

Itt Ract az aktív ellenállás ohmban, Uya a fázisváltó kútfeszültsége, az Ires pedig az áramok amplitúdója.

rezonancia párhuzamos kapcsolással

E képletek ismerete lehetővé teszi a mérnökök és elektromos szakemberek számára, hogy nagy pontossággal tervezzenek és konfiguráljanak elektromos áramköröket.

Párhuzamos és soros rezonancia összehasonlítása

Az áramrezonanciának két fő típusa van - soros és párhuzamos. Az első esetben a nulla fázis minimális ellenállását feltételezzük, míg a párhuzamos rezonanciát a létrehozás jellemzi. egyenlőség az induktivitás és a kapacitás ellenállása között, amelyek ellentétes irányúak és ennek megfelelően kompenzálják egymást barátja.

A párhuzamos áramrezonancia előfordulásának különbségei és feltételei

A típus közvetlenül függ a csatlakozási elvektől. Az áramok párhuzamos rezonanciájához az áramköri elemek párhuzamos, soros csatlakoztatásához pedig soros csatlakozás szükséges.

Párhuzamos akkor fordul elő, ha van egy olyan frekvencia, amelynél a reaktanciák minimális értékkel rendelkeznek. A soros átvitelhez olyan frekvenciára van szükség, amelynél a reaktanciák közötti egyenlőség létrejön.

Sorozat és párhuzamos rezonancia gyakorlati alkalmazása

A leírtakból látható, hogy a jelenségek közötti fő különbség a reaktív elemek kapcsolódási módjában rejlik, ami hatással van alkalmazási területeik meghatározására.

A párhuzamos rezonanciát aktívan használják a frekvenciaszabályozással rendelkező eszközök és berendezések áramszabályozó áramköreiben. Ami a soros rezonanciát illeti, hatékonyan használják szűrők, valamint feszültségszabályozók létrehozására.

A párhuzamos és soros rezonancia közötti választásnál figyelembe kell venni a rendszer követelményeit és a hatékony működés feltételeit. Ha a feszültség kulcsfontosságú, akkor a soros rezonancia tökéletesen elvégzi a munkát. Ha fontos az áram- vagy frekvenciastabilitás, akkor a párhuzamos rezonancia megfelelő.

Az áramrezonancia gyakorlati szempontjai párhuzamos oszcilláló áramkörben

A jelenség lényegének jobb megértése érdekében fontolóra vehetjük egy elektronikus áramkörben elhelyezkedő oszcillációs áramkör példáján. Fő elemei egy kapacitás, egy tekercs és egy párhuzamosan kapcsolt induktor.

A rezonancia bizonyos frekvenciájú szabályos oszcillációk előfordulásával jár, amikor a kapacitás elektromos mezőjének energiája az induktivitás mágneses mezőjévé alakul. Erős ellenállás kezdődik, kiküszöbölve az áram akadálytalan áthaladásának lehetőségét.

A tápfeszültség bekapcsolásakor a kondenzátor az áramforrás névleges feszültségével megegyező töltést halmoz fel. A forrás kikapcsolása után a kondenzátor bezárul a hurokkörben, biztosítva a kisülés további átvitelét a tekercsbe. Áthaladva rajta az áram mágneses mező keletkezését váltja ki, melynek eredményeként az áram felé irányított öninduktív erő jön létre.

párhuzamos és soros rezonancia

Áramkör beállítási módszerek

A beállítási folyamat több lépésben történik:

 1. Egy adott alkalmazás vagy rendszer sajátosságaitól függően kerül meghatározásra a szükséges gyakoriság. Például ez lehet egy rádióállomás frekvenciája, amikor a vevő hangolásáról van szó.
 2. Kiválasztják a szükséges áramköri elemeket, amelyek értékét a rezonanciafrekvencia és a szükséges ellenállás képlete alapján állapítják meg.
 3. A kiválasztott elemek csatlakoztatva és konfigurálva vannak. Ennek két fő módja van - az elemek induktivitás/kapacitás értékeinek szándékos megváltoztatása vagy állítható (változó) komponensek használata.

A bemutatott lehetőségek az áramkör rezonanciára hangolásának fő módszerei. A beállítási folyamat befejezése után ellenőrizni kell, hogy a rezonanciafrekvencia megfelel-e a szükséges paramétereknek, valamint az áramkör stabilitása a beállított frekvencián. Ezt az ellenőrzést speciális mérőberendezéssel végezzük.

Rezonanciakapacitás és induktivitás számítása

A kapacitás kiszámítása a következő képlettel történik:

C = 1 / (4π² * L * F), ahol L az induktivitás és F a rezonancia frekvencia. A rezonanciakapacitás képlet segítségével meghatározhatja a kondenzátor szükséges kapacitását az áramkör rezonanciaállapotának eléréséhez.

A rezonanciafrekvencia induktivitásának kiszámításához a következő képletet használjuk:

L = (1 / (4π² * C * F²)), ahol C a kapacitás és F a frekvencia.

Amint a bemutatott képletekből látható, fordított összefüggés van a rezonanciakapacitás és az induktivitás között. Ezen mennyiségek egyikének értékének növekedése a második értékének csökkenéséhez vezet.

Felhasználási területek

Ennek a jelenségnek az alkalmazásával mind a rendkívül specializált területeken, mind a mindennapi életben találkozhatunk.

Ipari és technológiai alkalmazások

A párhuzamos rezonanciát széles körben alkalmazzák az ipari és technológiai alkalmazásokban. Például az autóiparban ezt a jelenséget olyan elektromágneses mezők létrehozására használják, amelyek lehetővé teszik a motor és az összes fontosabb rendszer állapotának meghatározását.

A rezonancia alapján olyan paramétereket mérnek és szabályoznak, mint a hőmérséklet, nyomás vagy rezgés. Ezenkívül elvégzik a rendszerek általános diagnosztikáját. A rezonanciát többek között számos szűrőben, orvosi eszközben és alkalmazásban használják.

Távközlés és rádiótechnika

A rádióvevők és adók a kívánt frekvenciákra hangolással működnek. Egy oszcillációs áramkört használnak a jel erősítésére és információátvitelre. Ez a folyamat csak akkor lehetséges, ha a jel frekvenciája megegyezik az áramkör rezonanciafrekvenciájával, amelyet a televíziók és egyéb berendezések beállításakor is használnak.

párhuzamos rezonancia

A jelenség jelentősége a modern elektronika és elektrotechnika számára

A rezonancia alkalmazása biztosítja az elektromos/elektronikus eszközök és rendszerek leghatékonyabb működését. A rezonanciát a jelek hangolására, erősítésére és szűrésére használják. Ennek a jelenségnek a tulajdonságai lehetővé teszik a jelek maximális teljesítményének és szelektivitásának elérését a rádiótartományban, valamint a nem rezonáns jelek elnyomását.

Következtetés

Az áramrezonancia egy fizikai jelenség, amely az induktivitás és a kapacitás kölcsönhatásán alapul egy áramkörben. A párhuzamos vagy soros rezonancia közötti választás a rendszerkövetelmények és a kívánt eredmények alapján történik. A rezonancia használata lehetővé teszi a különböző frekvenciák erősítését, hangolását és szabályozását, aminek köszönhetően a jelenség alkalmazásra talált az elektronikában, az elektrotechnikában, az esztétikai gyógyászatban, a rádiótechnikában és távközlés.

Közzétéve: 2023.11.23. Frissítve: 2023.11.23. felhasználó által Elvira Kasimova

instagram viewer